Apel de 44 milioane euro pentru modernizarea curriculum-ului școlar și perfecționarea profesorilor, prin POCU

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman (POCU) din cadrul MDRAPFE și Organismul Intermediar din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale au publicat varianta finală a Ghidului Solicitantului „Curriculum național pentru învățământul primar și gimnazial”, cu o alocare totală de aproximativ 44 de milioane de euro. Proiectul selectat va urmări îmbunătățirea programei de învățământ (curriculum) naționale obligatorii și asigurarea calității educației prin perfecționarea profesorilor.

Potrivit unui comunicat al MDRAPFE, remis, miercuri, presei, de rezultatele proiectului vor beneficia cel puțin 2.250 de elevi din învățământul primar și gimnazial (în special elevi din grupurile vulnerabile), cel puțin 3.400 de experți în dezvoltarea curriculară (inclusiv autori de manuale), și cel puțin 50.000 de profesori, cadre didactice și alți specialiști din învățământul preuniversitar, gimnazial, precum și experți ai partenerilor sociali. Fondurile europene vor fi utilizate în scopul prevenirii părăsirii timpurii a școlii și reducerii abandonului școlar, pentru îmbunătățirea curriculum-ului național obligatoriu (cu accent pe nevoile elevilor din grupurile dezavantajate) și pentru asigurarea calității educației prin perfecționarea competențelor personalului didactic din învățământul pre-universitar.

Solicitantul eligibil este Ministerul Educației Naționale (MEN), în parteneriat cu agenţii, structuri aflate în subordinea sau coordonarea MEN şi alte organisme publice cu atribuţii în domeniul educaţiei şi formării profesionale, instituţii de învăţământ acreditate din reţeaua şcolară naţională, furnizori de servicii de orientare, consiliere, mediere şcolară şi servicii alternative, ANP şi instituţii subordonate, autoritățile publice locale cu atribuții în domeniul educaţiei preuniversitare, organizații neguvernamentale, parteneri sociali din învăţământul preuniversitar.

Cererile de finanțare se primesc în perioada 25 septembrie 2017 – 30 decembrie 2020 (sau până la data semnării contractului de finanțare). Apelul este de tip non-competitiv. Detalii, în pagina Programului Operațional Capital Uman din site-ul www.fonduri-ue.ro

Articole din aceeasi categorie