APEL către primarul municipiului Cluj-Napoca, prof. dr. Emil Boc

    1 DECEMBRIE 1918 marchează victoria luptei multiseculare a românilor pentru libertate, unitate naţională şi statală. Unirea tuturor provinciilor româneşti într-un singur stat, independent şi suveran, nu este rezultatul unei conjuncturi politice mondiale, ci împlinirea dezideratului de milenii al românilor care trăiau pe aceste meleaguri. Unirea reprezintă ţelul suprem al poporului român, este momentul cel mai însemnat al istoriei noastre, este ziua împlinirilor naţionale.
Marea Unire de la 1918 trebuie afirmată, consolidată şi apărată permanent în faţa forţelor potrivnice, fiind o datorie sacră faţă de bunii şi străbunii noştri.
Aniversarea a o sută de ani de la înfăptuirea dorinţei de veacuri a românilor din vechea Dacie, aşezată la răscrucea marilor imperii europene, prădaţi de acestea precum şi de toate popoarele migratoare ce au devastat Europa, are o importanţă deosebită.
Manifestările ce trebuie organizate cu prilejul centenarului aniversar trebuie să  răsplătească sacrificiile generaţiilor trecute care au suferit împilări şi uneori au plătit cu viaţa faptul că erau români şi nu au cedat presiunilor de deznaţionalizare, întreprinse de vremelnicii cotropitori.
Pentru municipiul  Cluj Napoca, localitate importantă a vechii Dacii, al doilea oraş ca mărime al României contemporane, acest eveniment are o importanţă deosebită.
Pentru a sărbători aşa cum se cuvine acest moment trebuie întreprinse din timp acţiuni de mare amploare cum ar fi:
• Realizarea unei „Statui a Marii Unirii”, amplasată în centrul  Pieţei Lucian Blaga, realizându-se în jurul ei un sens giratoriu. Propunem ca aceasta să reprezinte o femeie având în jurul său copii mai mari şi mai mici reprezentând provinciile care la 1 Decembrie 1918 au alcătuit Statul România Mare.
•  Reabilitarea statuii lui Mihai Viteazul din piaţa cu acelaşi nume, prilej cu care  propunem amplasarea pe aleea centrală a unor busturi aparţinând unor personaje care în decursul mileniilor au contribuit la realizarea  acestui ideal  (Burebista, Decebal,  Tudor Vladimirescu, Avram Iancu, Al.Ioan Cuza, I.C Brătianu, Regele  Ferdinand etc.).
• Refacerea şi uniformizarea tuturor plăcilor comemorative amplasate pe unele edificii din municipiu, prin  care se  evocă anumite acţiuni privind afirmarea  demnităţii naţionale a românilor, ce  au avut loc în această localitate şi au premers importantului eveniment de la 1 Decembrie 1918.
• Organizarea lunară de festivaluri  ale cântecului, jocului, doinelor şi a obiceiurilor româneşti,  la Casa de Cultură a Studenţior.
• Organizarea unui Festival al teatrului românesc la Teatrul Naţional „Lucian Blaga”, unde săptămânal să fie prezentate spectacole cu piese româneşti din repertoriul naţíonal .
• Organizarea de spectacole de operă şi muzică simfonică românescă de către Opera Naţională Română şi Filarmonica „Transilvania”..
• Organizarea unor festivaluri cu  muzică de fanfară în foişorul din Parcul Central, la care să fie invitate  fanfare şi din alte oraşe din ţară, care să interpreteze muzică românească în zilele de sâmbătă şi duminică.
• Organizarea unor  manifestări de muzică şi costume  populare de anvergură internaţională,  în Sala Polivalentă,  cu invitarea unor formaţii artistice din ţară şi din străinătate.
• Organizarea, de către Filiala Cluj a Academiei Române, a unor sesiuni de comunicări ştiinţifice pe tema perenităţii poporului român pe aceste meleaguri.
Propunerile pot fi considerate doar un punct de plecare, ele putând fi completate şi cu altele, rezultate din obligaţia pe care o are fiecare român faţă de străbuni, de a omagia corespunzător jertfa acestora  pentru înfăptuirea marelui  deziderat de veacuri al poporului român.
Uniunea Vatra Românească Cluj
Preşedinte
Ing. Ioan Traian Balota

Articole din aceeasi categorie