ANOSR cere demisia ministrului Tineretului și Sportului

Alianța Naționale a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) solicită demisia ministrului Tineretului și Sportului, „ca urmare a nepăsării față de componenta tineret, a scăderii numărului total de locuri pentru Programul Național «Tabere Studențești» 2019 cu aproape 3000,  a modului superficial cu care tratează exercitarea Președinției României la Consiliul UE și a comunicării defectuoase cu tinerii”. Solicitarea vine în urma Adunării Generale a ANOSR, care a avut loc la Oradea, în perioada 11-14 aprilie, și a reunit peste 200 de lideri ai studenților din întreaga țară.

”ANOSR se arată consternată de răspunsurile primite de la MTS, care demonstrează capacitatea deficitară de a administra acest domeniu (…). Referitor la creșterea cu 10% a numărului de locuri alocate pentru Programul Național «Tabere Studențești» 2019 pentru studenții care constituie cazuri sociale, față de anul anterior, ANOSR consideră că această creștere (de la maximum 20% la maximum 30%) nu este suficientă. (…) Considerăm că ponderea locurilor alocate pe criterii sociale ar trebui să fie de minimum 30%. OMEN nr. 3392/2017, cu modificările ulterioare, prevede la art. 10, alin. (3), că „din fondul de burse repartizat universităților, minimum 30% din total este alocat pentru categoria de burse sociale”. Această pondere de minimum 30% are scopul de a sprijini studenții proveniți din categorii dezavantajate (…)” – arată ANOSR, adăugând că „este benefic să se stabilească praguri minime, nu praguri maxime, pentru a împiedica apariția unor bariere”.

Studenții reclamă, totodată, eliminarea punctajului pentru rezultatele deosebite obținute la învățătură în anul precedent de școlarizare și pentru activități în cadru organizat al universităților, la diverse manifestări culturale, artistice, științifice, sportive și de voluntariat. În opinia acestora, eliminarea punctajului pentru activitățile menționate „ar descuraja implicarea studenților în activitățile extra-curriculare, care contribuie la dezvoltarea lor personală și profesională”.

„Ministerul, posibil din lipsă de argumente bine fondate, le aduce la cunoștință studenților că «MTS organizează și în anul 2019 Tabere Sociale pentru un număr de 2.257 de copii și tineri din familii aflate în situație de risc major de integrare socială». ANOSR cunoaște deja informația precizată și susține integrarea socială a copiilor și tinerilor, dar precizează că aceste tabere sociale sunt organizate pentru elevi și se desfășoară conform unei metodologii diferite, care nu are legătură cu taberele studențești” – arată liderii Alianței.

De asemeni, arată aceștia, „se precizează de către MTS că „numărul total de locuri alocat studenților în anul 2018 a fost de 10.000, dar s-au ocupat doar 8.221, dar motivul pentru care s-a produs acest lucru nu apare nicăieri pe site-ul MTS”. ANOSR precizează că extinderea perioadei în lunile iulie și septembrie „nu a fost o soluție eficientă  din partea ministerului, având în vedere că în prima parte a lunii iulie și a lunii septembrie studenții susțin examene de licență/disertație, în septembrie fiind și perioada în care se desfășoară sesiunea de măriri și restanțe”.

”În 2019, MTS înștiințează studenții (fără a face dovada unui document oficial) că «Ministerul Educației Naționale a comunicat un număr de studenți cu 10% mai mic față de anul anterior», dar o astfel de scădere a  numărului de studenți cu 10% este imposibilă de la un an la altul” – precizează ANOSR. Totodată, ANOSR atrage atenția Ministerului Tineretului și Sportului că Metodologia privind organizarea Taberelor Studențești – 2019 nu cuprinde repartizarea locurilor de tabără pe universități, „cu toate că universitățile au obligația să afișeze  metodologia și documentația aferentă, până în data de 19 aprilie 2019, ziua în care se dă startul înscrierilor”.

Apreciind intenția MTS de creștere a sumelor alocate pentru cazare și posibil celor de masă, liderii studenților consideră că aceasta nu poate să justifice tăierea agresivă a locurilor de tabără oferite de MTS. În opinia acestora, argumentul MTS, cum că tăierea locurilor de tabără este justificată de lipsa solicitanților, „arată în mod cert că ministerul nu înțelege situația concretă a programului și ignoră cauzele unor probleme”.

„Numărul de locuri de tabără nu a fost ocupat, nu pentru că studenții nu ar dori să participe în programe de asemenea natură, ci din cauza unei administrări defectuoase din partea MTS. De asemenea, există o calitate îndoielnică a serviciilor oferite, în anumite situații” – precizează ANOSR, adăugând că MTS nu oferă garanții, dacă creșterea cheltuielilor cu cazarea (și, eventual, cu masa) va determina și creșterea calității serviciilor oferite. În context, liderii Alianței amintesc câteva dintre problemele semnalate de studenții beneficiari ai Programului Național „Tabere Studențești” 2018: „întârzieri foarte mari la servire, prezența insectelor în încăperea destinată servirii mesei sau lipsa de igienă a personalului”, nereguli în ce privește asigurarea igienei în camere ș.a.

Referitor la precizarea MTS, cum că în anul 2019 organizează Universitatea de Vară, la care vor participa aproximativ 150 de studenți, ANOSR „informează” ministerul că acest program nu are legătură cu Programul Național „Tabere Studențești”.

Nu în ultimul rând, ANOSR amintește MTS că tinerii și structurile de și pentru tineret sunt interesați să afle „ce mai face ministerul cu privire la Diagnoza 2018 – Situația tineretului și așteptările sale (preț: 58.800 lei, fără TVA), care nu este încă publică pe site-ul MTS”. „Deși a fost publicată, aceasta a fost retrasă pe pe site la doar câteva zile, probabil din pricina unor răspunsuri ale tinerilor chestionați care nu au fost pe placul ministerului. De asemenea, tinerii se întrebă care sunt Prioritățile României pentru Tineret în exercitarea Președinției la Consiliul UE. (…) Suntem în anul 2019 și Strategia Națională pentru Tineret 2015–2020, aprobată de Guvernul României în anul 2015, nu are planuri de acțiune aprobate” – arată ANOSR, adăugînd că, dată fiind „indiferența totală în a creiona o viziune în sectorul tineret”, singura soluție „viabilă” este demisia ministrului.

M. TRIPON

Articole din aceeasi categorie