Aniversare: 50 de ani de învățământ superior zootehnic la Cluj-Napoca

Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii  (FZB) din cadrul USAMV Cluj-Napoca celebrează vineri, 29 iunie, o jumătate de secol de la înființare. Ceremonia dedicată acestui eveniment va avea loc de la ora 9:30, în Aula ”Mihai Șerban”.

Creșterea performanței didactice și a celei de cercetare, preocupări permanente ale cadrelor didactice din facultate, s-au materializat în timp prin dezvoltarea a două programe de studii în domeniul  Zootehnie,  respectiv Piscicultură și acvacultură, și a trei programe de studii în domeniul Biotehnologii: Biotehnologii Agricole, Biotehnologii pentru industria alimentară și Biotehnologii medical veterinare.

”Calitatea absolvenților FZB Cluj este cunoscută și apreciată unanim, iar implementarea planurilor de învățământ ale Sistemului Bologna a fost realizată cu succes de câteva generații. Facultatea a derulat numeroase contracte de cercetare, iar rezultatele acestora au fost materializate în rase și hibrizi noi de animale (Merinos de Cluj, hibrizi de palmipede), produse și subproduse tradiționale și de origine geografică  (Brânza de Mănăștur), tehnologii de creștere (Modul Sericicol Familial), echipamente de uz biotehnologic, produse utilizate în nutriție (sarea de Tazlău) și alte propuneri sau brevete de invenție. Baza materială a facultății a fost dezvoltată permanent și în prezent este constituită din clădiri proprii cu laboratorare de licență și cercetare, centre de cercetare, unități de cercetare în cadrul Institutului de Științele Vieții ”Regele Mihai I al României”, spații destinate biobazelor disciplinelor, Ferma Cojocna sau alte locații în care studenții pot derula activități de învățare și practică, în conformitate cu curricula planurilor de  învățământ” – declară decanul Facultății de Zootehnie și Biotehnologii, prof. dr. Daniel Severus Dezmirean.

La reuniunea de vineri vor fi rememorate pagini din istoria învățământului superior zootehnic din Cluj-Napoca, vor fi prezentate mesaje din partea Ministerului Educației Naționale, Ministerului Cercetării și Inovării, Ministerului Agriculturii și decanilor facultăților de profil din țară, precum și salutul autorităților locale și al Academiei Române. De la ora 12:15 vor avea loc ceremoniile de decernare a titlului Profesor Honoris Causa de către FZB, „pentru performanțe deosebite în domeniul zootehniei românești”, directorului general Transavia SA, dr. ing. Ioan Popa, și directorului general Pig Improvement Company Europa Centrală și de Est, dr. ing. Ioan Ladoși.

M. T.

Articole din aceeasi categorie