An sărbătoresc pentru Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară

În 2019, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca sărbătorește 150 de ani de existență și 100 de ani de învățământ de profil în limba română. Instituţia clujeană se situează pe locul al cincilea pe ţară la categoria  Universităţi de cercetare avansată şi educaţie. Este Universitate cu Grad de Încredere Ridicat şi apare în topurile internaţionale  U-Multirank și UI GreenMetric.

Rectorul Universităţii de Științe Agricole și Medicină Veterinară, prof.univ. dr. Cornel Cătoi (foto medalion) a prezentat, pentru cotidianul Făclia,  câteva dintre evenimentele dedicate dublei aniversări din 2019. 

„2019 este un an de sărbătoare pentru Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj- Napoca. Celebrăm 150 de ani de existență. Practic suntem prima instituție de învățământ superior laic din Cluj-Napoca, la 1869 – Institutul de Învăţământ Agronomic Cluj-Mănăştur.  Universitatea a trecut prin mai multe etape în evoluția sa, având denumiri diferite. În 1906 a dobândit statutul de Academie de Agricultură, devenind apoi Academie de Înalte Studii Agricole, ulterior revenind la numele de Institut Agronomic.

Mai târziu a devenit Universitatea de Științe Agricole, fiind azi Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară. Instituția noastră a urmat un parcurs asemănător celor cu profil similar din România. Cum era și firesc, în timp studiile agricole s-au diversificat, incluzând domenii referenţiale precum creșterea animalelor – zootehnie, horticultură ori medicină veterinară. Au apărut științele geodezice, măsurătorile de cadastru, științele economice în agricultură, biotehnologiile ş.a. Practic, Universitatea a evoluat în paralel cu progresul științific şi cu cel tehnologic, dar şi din nevoia de a specializa chiar din licență și master pe cât mai multe domenii, uneori apropiate, dar totuși distincte”, a arătat rectorul Cornel Cătoi.

„Pe de altă parte sărbătorim  100 de ani de predare în limba română. Primul rector al Universității  românești,  în 1919, a fost  prof. univ. dr. Mihai Șerban, o personalitate marcantă, cu studii în Austria și Germania – Academia de Înalte Studii Comerciale din Viena (licenţă în 1908) şi Agronomia la Halle (1912)”, a subliniat universitarul clujean. 

Mihai Șerban a urmat și studii economice, fapt ilustrat în teza sa de doctorat, din 1914, „Problemele noastre social-agrare. Studiu din domeniul politicii economice şi sociale“. A făcut parte din delegația Conferinței de Pace de la Paris, fiind raportor pentru problemele economice și sociale din Transilvania, a fost secretar de stat în Ministerul Agriculturii, în 1932, președinte al Senatului învățământului agronomic superior din România, vicepreședinte al Comisiei internaționale permanente a învățământului agricol, membru al conducerii Federației internaționale a tehnicienilor agronomi, ultimele două cu sediul la Roma. Mihai Șerban a fost o mare personalitate ştiinţifică, recunoscută şi  în administrarea Universităţii dar şi în dezvoltarea de politici agrare în România interbelică. De altfel şi fiul dânsului a fost profesor la Zootehnie, dar şi primul primar al Clujului, după 1989.   

„Cum vor sărbători cele două mari împliniri ? Sărbătoare este în interiorul fiecărui membru al comunităţii noastre academice. Este şi o sărbătoare a Clujului şi a României. Instituţii de învăţământ superior din Cluj, partenere în cadrul Uniunii Universităţilor Clujene, se vor implica în organizarea suitei de manifestări dedicate momentelor aniversare. Vom avea, pentru prima dată la Cluj-Napoca, Consiliul Naţional al Rectorilor din România, pe 19 iunie. Atunci vom marca evenimentele sărbătoreşti din acest an. În 6 mai, la USAMV se va desfăşura o Conferinţă ONU, cu o tematică axată  pe agricultura durabilă şi satelitară. Vom avea, apoi, Simpozionul anual internaţional, precum şi o suită de alte conferinţe pe diverse specialităţi. Ne-am propus să deschidem Muzeul Universităţii cu documente vechi, aparatură de epocă, mobilier,obiecte  aflate în patrimoniul USAMV sau donate de colegi din instituţie. Vom organiza, alături de colaboratori de la Institutul de Istorie, o expoziţie şi un simpozion în care va fi evocată personalitatea prof.univ. dr. Mihai Şerban.

USAMV va conferi, în acest an dublu aniversar, titlul de Doctor Honoris Causa preşedintelui Senatului Franţei, domnul Gérard Larcher, care este de profesie medic veterinar. „Este o şansă pentru viitoare proiecte – C’est une chance pour des projets futurs” , a punctat rectorul USAMV, adăugând că Gérard Larcher a declarat că este onorat de propunerea USAMV şi va veni cu bucurie la Cluj-Napoca, de îndată ce va fi disponibil.       

Rectorul USAMV a amintit, în context, un detaliu mai puţin cunoscut: în 1869, pentru înfiinţarea Institutului de Învăţământ  din Transilvania s-a oscilat între Aiud şi Cluj. Decizia finală a fost pentru Cluj. Terenurile intrate în folosinţa Institutului au fost date în concesiune de biserici. Regele Carol al II-lea a donat, prin decret, o parte din  terenuri Institutului. În epoca totalitară proprietăţile s-au contopit, dar după 1989 statul a redat Universităţii terenurile fie în administrare, fie în folosinţă sau în proprietate. În timp, s-a produs o diversificare a specializării pe domenii de studii şi o creştere a competenţelor şi abilităţilor din punct de vedere ştiinţific şi tehnic. Refugiul Universităţii la Politehnica din Timişoara, între anii 1940 – 1945, în urma Dictatului de la Viena, a lăsat muguri în oraşul de pe malurile Begăi: şi acolo a luat fiinţă o facultate similară, care a devenit Universitate, în timp.

Referindu-se la nume de prestigiu care au avut alese contribuţii în dezvolarea învăţământului superior cu profil agricol de la Cluj-Napoca, rectorul Cornel Cătoi a evidenţiat personalitatea lui Mihai Şerban- cea mai proeminentă din viaţa academică-, apoi pe Vasile Velican, în domeniul agronomiei, membru corespondent (1963) al  Academiei Române, şi pe academicianul Iuliu Prodan,om de ştiinţă cu lucrări fundamentale în domeniul botanicii. Medicina veterinară a avut doi prestigioşi universitari la Cluj – soţii Adameşteanu. Ion Adameşteanu a fost profesor de Semiologie, Patologie şi Clinică Medicală, a venit de la Bucureşti şi a activat la USAMV din Cluj până la sfârşitul vieţii.     

În ultimul deceniu, USAMV a avut o dezvoltare cu totul excepţională,prin extinderea unor domenii de cercetare, pentru care s-au şi construit edificii ultramoderne: Institutul pentru Științele Vieții, Institutul de Cercetări pentru Biodiversitate şi Institutul de Cercetari Horticole Avansate al Transilvaniei.

„Deviza USAMV, este de mai mulţi ani, „Tradiţie şi Modernitate”. În privinţa infrastructurii de învăţământ şi cercetare, USAMV are în patrimoniu clădiri foarte vechi: sediul rectoratului este parte a acestui segment, fiind primul edificiu ridicat la 1869, odată cu fondarea Universităţii. Dar arată  impecabil, a păstrat arhitectura şi atmosfera de secol al XIX-lea. În zona Grădini Mănăştur, din păcate, din diferite interese, a fost demolată o parte din construcţii. A rămas însă o clădire emblematică, care a fost, pe rând, cămin studenţesc, cămin pentru cadre, spaţiu de laboratoare şi depozit, mai mulţi ani la rând.În 2018 am lansat un proiect de lucrări de reparaţii capitale. În acest an, această clădire va intra, sigur, în renovare şi va fi redată activităţii didactice. Aici vor fi şi spaţii de cazare pentru studenţi. O clădire de patrimoniu este şi cea din inima Parcului USAMV, care găzduieşte Aula „Mihai Şerban”. Construcţia a fost finanţată de Guvernul României, iar la inaugurarea din 1932 a participat regele Carol al II-lea, însoţit de fiul său de 10 ani, Mihai, viitorul suveran al ţării. Avem fotografii de epocă foarte frumoase de la inaugurare. Şi la acest edificiu am început lucrări de renovare, păstrând modelul arhitectural iniţial, inclusiv în privinţa tencuielilor. Tot în acest an, avem şanse să obţinem fonduri comunitare pentru restaurarea Conacului de la Jucu. Lucrări necesare vom derula şi la căminul studenţesc „Elena Sârbu”. Pe de altă parte, la Hoia se extinde infrastructura educaţională printr-un proiect cu finanţare europeană. Contractul este semnat şi anul acesta începem lucrările. Va fi  la Hoia un campus didactic dar şi zonă de agrement pentru clujeni.Sunt convins că va fi un proiect reuşit. În 2015 am preluat Staţiunea de Cercetări Pomicole, devenite acum de Cercetări Horticole. Am achitat toate datoriile staţiunii şi am început investiţiile, de la împrejmuiri până la clădirile din perimetru. Este o zonă cu un mare potenţial de învăţământ şi de cercetare. Şi  în zona Cojocna avem investiţii, la fermă. Aşadar, la USAMV s-au reparat clădirile vechi şi s-au construit corpuri noi, ultramoderne. Noul şi vechiul se armonizează, azi, reciproc”, a relatat rectorul instituţiei clujene de învăţământ superior agricol.

În opinia sa, cele mai mari cataclisme de pe Terra nu au provocat pierderi de păduri atât de masive precum cele făcute de om. Defrişările au generat evidente schimbări climatice. „Nu ştiu sigur dacă numai poluarea este cauza modificărilor climatice”, spune universitarul clujean, amintind, totodată, că USAMV se implică în programe de regenerare a naturii, una dintre disciplinele de studiu fiind Ingineria mediului.

La USAMV studiază circa 6.000 de studenţi. Ei deprind, în timpul studiilor, şi cum se face producţia agricolă care aduce sănătate omului. Producţia locală pentru consumul alimentar al populaţiei are beneficii majore. „ Trebuie să se creeze grupuri de producători care să asigure în jur de zece sortimente repetabile, pe care consumatorul să le cunoască şi să ştie unde le găseşte. Cu siguranţă vom face în zona Clujului câteva linii de producţie agricolă, pe suprafeţe mici, fără super fertilizări şi utilizări excesive de compuşi chimici”, a conchis rectorul USAMV.

Carmen Fărcaşiu

Articole din aceeasi categorie