Ajutoare “de adaptare” pentru producătorii de lapte

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a anunţat că cererile de plată pentru ajutoarele de adaptare excepţionale destinate producătorilor de lapte şi fermierilor din alte sectoare de creştere a animalelor pot fi depuse până în 2 mai, iar plăţile urmează să fie efectuate până în 30 iunie 2017.

Conform APIA, ajutorul financiar se acordă producătorilor de lapte, persoane juridice (PJ), persoane fizice (PF), persoane fizice autorizate (PFA), întreprinderi individuale (II), şi întreprinderi familiale (IF) care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: * deţin un efectiv de vaci de lapte de minim 3 şi maxim 9 capete, pe beneficiar, identificate şi înregistrate în Registrul Naţional al Exploataţiilor (RNE) la data depunerii cererii * au livrat/vândut direct minim 4 tone de lapte în perioada 1 aprilie 2015 – 31 martie 2016 * deţin Registrul Individual al Exploataţiei (RIE) cu cod ANSVSA * produc şi livrează / vând direct lapte la data depunerii cererii.
Producătorii de lapte care deţin un efectiv de vaci de lapte mai mic de 3 capete sau mai mare de 9 capete nu beneficiază de ajutor.
Cererile se depun la Centrele APIA până în 2 mai, inclusiv, însoţite de mai multe documente, care trebuie prezentate şi în original, printre care: * copie a BI/CI al / a solicitantului persoană fizică * copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului în cazul persoanelor juridice PJ / PFA / II / IF * copie de pe paşaportul fiecărei vaci de lapte existente în exploataţie la data depunerii cererii* copie de pe prima şi ultima pagină din RIE, din care să rezulte numărul de vaci existente în exploataţie la data depunerii cererii * extras din RNE care atestă numărul de vaci de lapte identificate şi înregistrare la data depunerii cererii detaliat pe crotalii * după caz copii de pe facturi sau de pe fila din carnetul de comercializare sau copie de pe avizul de însoţire a mărfii şi / sau de pe dispoziţia de încasare pentru producătorii care efectuează vânzarea laptelui prin automate de lapte, prin care să se ateste livrarea / vânzarea direct a minim 4 tone lapte în perioada 1 aprilie 2015 – 31 martie 2016.

Suma alocată pentru acest ajutor este de 24,284 milioane lei, echivalent a 5,448 milioane euro, care se asigură din Fondul European de Garantare Agricolă, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe anul 2017. Plăţile se efectuează până în 30 iunie 2017.

Articole din aceeasi categorie