Afaceri în creştere pe piaţa asigurărilor din România

Piaţa asigurărilor din România a continuat şi în anul 2017 tendinţa de creştere, iar societăţile de asigurare autorizate şi reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) au subscris prime brute în valoare de 9,7 miliarde lei, cu 3,5% mai mult comparativ cu anul precedent.

„O schimbare în tendinţele manifestate pe parcursul anilor anteriori este consolidarea segmentului de asigurări de viaţă, care a înregistrat anul trecut o apreciere semnificativă, de 21% comparativ cu anul 2016. Dacă în perioada 2012 – 2014 activitatea de asigurări de viaţă era în scădere din punct de vedere al volumului de prime brute subscrise, începând cu anul 2015 acest segment şi-a reluat creşterea, iar în 2017 evoluţia sectorului de asigurări s-a datorat segmentului asigurărilor de viaţă”, se spune într-un comunicat al ASF, preluat de Agerpres.
Raportul ASF arată că piaţa asigurărilor din România este caracterizată de un grad mediu spre ridicat de concentrare. În 2017, aproximativ 89% din volumul total de prime brute subscrise a fost realizat de 10 societăţi de asigurare din cele 31 de societăţi care desfăşurau activitate de asigurare/reasigurare la 31 decembrie 2017.
Primele brute subscrise (PBS) aferente asigurărilor generale (AG) s-au ridicat, anul trecut, la circa 7,7 miliarde lei. Din totalul primelor brute subscrise pentru asigurări generale, cele mai mari ponderi le deţin clasele A10 – Răspundere civilă pentru utilizarea vehiculelor auto terestre, A3 – Vehicule terestre, exclusiv materialul feroviar rulant, A8 – Incendiu şi calamităţi naturale (pentru alte bunuri decât cele asigurabile în clasele A3 – A7).
În anul 2017, ponderea acestor trei clase a fost de 88% din totalul primelor brute subscrise pentru activitatea de asigurări generale: A10 – Răspundere civilă pentru utilizarea vehiculelor auto terestre, cu un volum al primelor brute subscrise de 3,82 miliarde lei, reprezentând 50% din totalul subscrierilor pentru asigurări generale; A3 – Vehicule terestre, exclusiv materialul feroviar rulant, cu un volum al primelor brute subscrise de 1,89 miliarde lei, reprezentând 25% din totalul subscrierilor pentru asigurări generale, a înregistrat în anul 2017 o creştere cu 8% faţă de 2016; A8 – Incendiu şi calamităţi naturale (pentru alte bunuri decât cele asigurabile în clasele A3 – A7), cu un volum al primelor brute subscrise de circa un miliard de lei, reprezentând 13% din totalul subscrierilor pentru asigurări generale.
Primele brute subscrise de către societăţile de asigurări de viaţă au înregistrat o creştere de 21% în anul 2017 comparativ cu anul precedent, atingând valoarea de circa 2,02 miliarde lei. Din totalul primelor brute subscrise pentru asigurări de viaţă, cele mai mari ponderi le deţin clasele C1 – Asigurări de viaţă, anuităţi şi asigurări de viaţă suplimentare şi respectiv C3 – Asigurări de viaţă şi anuităţi, legate de fonduri de investiţii şi care împreună cumulează 96% din totalul primelor brute subscrise pentru activitatea de asigurări de viaţă.
Valoarea totală a primelor de asigurare subscrise pentru asigurările RCA a atins 3,7 miliarde lei, restul până la totalul clasei A10 (3,82 miliarde lei) reprezentând asigurările transportatorului pentru marfa transportată în calitate de cărăuş şi asigurările RCA subscrise pe teritoriul altor state membre UE în baza dreptului de liberă prestare a serviciilor. Rata combinată calculată pentru clasa A10 (RCA) a fost în 2017 de 99,46%.

Articole din aceeasi categorie