ADĂSTÂND SECOLII DIN CĂRINDAR, CORINDE..

• La Huedin, în leat de graţie 2017 •

Intrând în alcătuirea paralelipipedică a Căminului cultural din Huedin te găseşti faţă în faţă cu superlativul ideii de grandoare. Sfârşitul săptămânii trecute a adunat aici, cete de colindători, copii de la numeroase şcoli gimnaziale, licee, ansambluri folclorice… Gândul declarat: „Noi venim să împlinim”. La a zecea ediţie de concurs.Un şuvoi ameţitor de energie, în costume populare, aşa cum nu mulţi dintre noi au văzut. E concurs, zic: de corinde strămoşeşti şi de port tradiţional.

Vânzoleală specifică tinereţii…

Am stat pe hol cu profesorul Ştefan Bara şi cu privirea mereu aţintită spre costumele prezentate într-o paradă ad-hoc. Mişcare browniană de dinainte de eveniment. Am privit şi am cercetat cât am putut mai bine. Şi mi-am surprins strigătul lăuntric de admiraţie pentru felul în care tradiţia cântului şi portului se perpetuează. Sfidând timpul scurs din cărindar. De altfel, frânturile de cânt epic – declamate în timpul unor repetiţii nesupravegheate – vorbeau, toate, despre patima lor latină şi obârşia lor de daci. Acum, după atâtea veacuri ce au urmat, găsesc cântecele şi scenetele vii, nealterate. În imperiul sacru al artei noastre populare, mi-am zis, nu-şi găsesc locul chiciurile. Decât, poate, vremelnic. Devianţele sunt mereu eliminate. Iar temperamentul acestui popor face mereu corecţiile necesare.

Revin din fiordurile memoriei când primesc o listă cu participanţii. Transcriu în ordinea intrării pe scenă: Grupul „Floare de colţ” Huedin, şcoala gimnazială Răchiţele, Poieni, Negreni, (Avram Iancu) Beliş, Casa de cultură Gherla, apoi elevii de la Râşca, Mănăstireni, Aghireş, O. Goga I-IV, Rogojel, Fildu de Mijloc, Săcuieu, (A. Munteanu), Valea Drăganului, Liceu Tehnologic Huedin, şi iarăşi şcoala gimnazială Călăţele, liceenii de la Octavian Goga , Huedin şi Junii Vlădesei.

Profesorul Ioan Bota, directorul coordonator al Clubului copiilor Huedin:

– Sunt 10 ani. Mulţi? Puţini? Cert e că am cerut cetelor de colindători din zona Munţilor Apuseni să poarte costumul naţional. Am simţit mare receptivitate şi dorinţă de a găsi în lada cu zestre costumele cele mai reprezentative, astfel, ne-am gândit să premiem aceste costume în cadrul unui concurs „Istorie şi autenticitate”.

– Câţi participă anul acesta la festivalul concurs?

– În total sunt 294 de copii, reprezentând 19 cete de colindători.

– Cea de a X-a ediţie are şi invitaţi de seamă.

– Îl avem în mijlocul nostru pe IPS Andrei Andreicuţ, domnul dr. ing. Ioan Aurel Cherecheş, prefectul de Cluj, de la Palatul Copiilor din Cluj, doamna director Amalia Gurzău, de la Centrul de creaţie, doamna manager Cornelia Staicu…

Un festival de ţinută, ţin să subliniez, atât prin comportamentul scenic, cât şi prin implicarea emoţională a publicului în momentele de remarcabilă dăruire artistică.

Oaspeţi de seamă, aşadar, au venit să onoreze cea de a X-a ediţia a manifestării. Printre ei mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului, , Înaltpreasfinţitul Andrei:

„Am venit cu bucurie aici. Pentru că Sărbătoarea Naşterii Domnului este împodobită cu dalbe, dalbe flori. Venite din străfundul istoriei, de la străbunii noştri. Şi gândul pe care vreau să vi-l pun la suflet este acesta că Naşterea Domnului nu este un mit. Am auzit şi expresii de genul acesta. Nu este un mit, ci este o realitate istorică. Atunci, la cumpăna dintre veacuri, Dumnezeu s-a întrupat, s-a făcut Om ca noi şi-a asumat firea noastră ca să ne ridice, să ne mântuiască. La această credinţă, la această convingere se poate ajunge pe două căi, aşa cum ne mărturiseşte Sfânta Scriptură. O cale este cea a revelaţiei. Dumnezeu se dezvăluie celui credincios, celui foarte credincios. Şi din rândul acestora au făcut parte Păstorii de la Bethleem. În noaptea naşterii Domnului Cristos, în staulul din Bethleem, Păstorilor credincioşi li s-a arătat Îngerul lui Dumnezeu. şi le-a spus: bucuraţi-vă! căci astăzi vi s-a născut Mântuitor, care aduce bucuria la tot poporul. Dumnezeu se descoperă nu numai oamenilor simpli, ci şi celor titraţi. Pe calea aceasta, a cercetării, a căutării. Şi până la urmă, Îl află. Cine i-a reprezentat pe oamenii de ştiinţă atunci, la Naşterea Domnului? Cei Trei Crai. Magii. Învăţaţi care veneau din Extremul Orient şi nu s-au lăsat până când nu L-au aflat pe Cel Născut în Iesle. Drumul lor a fost mai anevoios. Dar încununat cu succes. Şi oamenii de astăzi ar trebui să înţeleagă că Naşterea Domnului nu este un mit, că a fost şi este o realitate istorică, că Dumnezeu s-a întrupat pentru a noastră mântuire… Iar acest eveniment este înconjurat de dalbe, dalbe flori, din străbuni, pe care dumneavoastră vreţi să ni le prezentaţi aici. Şi, în context, cred că domul Bota merită aprecierea noastră, pentru că şi-a pus sufletul pentru a organiza această manifestare. Drept urmare, îi oferim domnului profesor Ioan Bota Ordinul Sfântului Ierarh Pahonie de la Gledin.

Vrednic este!”

Pentru reuşita spectacolului s-a muncit enorm. Şi o credem pe cuvânt pe doamna profesoară de limbă română şi muzică de la Şcoala Gimnazială Poieni, Florina Varadi. A fost şi părerea altor cadre didactice însufleţite de a duce mai departe tradiţiile noastre de colinzi. De aici şi dezinvoltura, corecta frazare şi, mai ales, trăirea autentică a episoadelor epice, cântate sau declamate şi prezentate în faţa unui exigent şi cunoscător public.

***

Nimic fals în toată această manifestare. Nimic care să nu promită că, iată, construit la scara frumuseţii şi autenticităţii, corinda şi portul ne vor însoţi mereu prin aventura noastră peste secoli. Iar cărindarul viitorimii va consemna, cândva, că, da, cei de azi, aici, la Huedin au nemurit Crăciunul, Naşterea, Sfinţenia şi Cuminţenia unui Nou Ev.

Cel al adevăratei creştinătăţi.

 

Câştigătorii

Premiu special – Casa Municipală de Cultură Gherla cu Ansamblul ”Zestrea”, coordonator de grup prof. Constantin Istici

– Ansamblul ”Nepoţii Iancului” Huedin, coordonator de grup prof. Livia Bota

Premiul I – Şcoala Gimnazială Rogojel, coordonator de grup prof. Crişan Ana

– Şcoala Gimnazială Poieni, coordonatori de grup prof. Dorina şi Ionel Pop

Premiul II – Şcoala Gimnazială Răchiţele, coordonatori de grup prof. Roşu Alexandra şi înv. Emilia Tomescu

– Şcoala Gimnazială Negreni, coordonator de grup prof. Varadi Florina Mihaela

Premiul III – Şcoala Gimnazială ”A.Munteanu” Valea Drăganului, Şcoala Gimnazială Călăţele, Şcoala Gimnazială Fildu de Mijloc, Şcoala Gimnazială Râşca, Şcoala Gimnazială Săcuieu, Ansamblul ”Junii Vlădesei” Huedin, Liceul Teoretic ”O.Goga” Huedin, Liceul Tehnologic ”Vlădeasa” Huedin, Şcoala Gimnazială Mănăstireni, Şcoala Gimnazială Beliş, Şcoala Gimnazială Aghireşu.

Radu VIDA

Articole din aceeasi categorie