Acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei

Primăria Cluj-Napoca anunţă distribuirea cererilor pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei începând cu data de 09 octombrie 2017, precum şi preluarea acestora începând cu data de 16 octombrie 2017.
Ajutorul de încălzire se acordă persoanelor cu domiciliul sau reşedinţa valabilă în Cluj-Napoca în perioada sezonului rece (noiembrie 2017 – martie 2018), pe baza cererii şi declaraţiei pe propria răspundere, însoţită de actele necesare.
În stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie şi, după caz, al persoanei singure, se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii acesteia în luna anterioară depunerii cererii.
Plafoanele sunt: 1082 lei pentru persoanele singure beneficiare de încălzire de la RAT; 786 lei/pers. pentru familiile sau persoanele care se gospodăresc împreună beneficiare de încălzire de la RAT; 615 lei/pers. pentru persoanele singure, familiile sau persoanele care se gospodăresc împreună şi folosesc pentru încălzirea locuinţei gaze naturale, energie electrică sau combustibili solizi.
*Acordarea ajutoarelor din bugetul local este condiţionată de plata impozitelor locale
Formularele pot fi ridicate de la Centrul de informare pentru cetăţeni, primăriile de cartier (Mănăştur – str. I. Meşter nr. 10; Mărăşti – str. Fabricii nr. 4; Iris – Liebcknecht nr. 7-8; Someşeni – str. T. Vuia nr. 41; Grigorescu – str. Al. Vlahuţă nr. 47-48; Zorilor – str. Pasteur nr. 60; Gheorgheni – Aleea Băişoara nr. 4A) sau sediul RAT Cluj şi se depun după următorul program:

 

 

Solicitanţii de ajutor de încălzire pentru energie termică sunt rugaţi să depună cererile la administratorul imobilului care le va centraliza şi le va depune însoţite de un borderou centralizator.
Stabilirea dreptului de acordare se face o singură dată, pe întreaga perioadă a sezonului rece, începând cu luna depunerii cererii, pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective, iar pentru cei care au depus documentele după data de 20 a lunii curente, începând cu luna următoare. În concret, cererile înregistrate până în data de 20 noiembrie 2017, după verificare şi procesare, vor intra în plată cu luna noiembrie. Cererile înregistrate din data de 21 noiembrie până în data de 20 decembrie 2017, după verificare şi procesare, vor intra în plată cu luna decembrie.
Orice modificare privind numărul de membri sau venitul realizat se comunică printr-o nouă cerere care va avea ataşate actele care justifică solicitarea de modificare.
Informaţiile privind criteriile de eligibilitate, actele necesare, plafoanele maxime de venit şi cuantumul ajutorului, termene şi proceduri, împreună cu lista bunurilor, a căror deţinere conduce la neacordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei, se găsesc pe paginile de internet www.primariaclujnapoca.ro (Primăria Cluj-Napoca) şi www.dasmclujnapoca.ro (Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală) sau pot fi solicitate de la adresa de e-mail incalzire2013cjn@gmail.com.

Articole din aceeasi categorie