ACADEMICE. Particularităţi ale medicinei militare în contextul serviciilor medicale integrate (II). Reforma sistemului medical militar, pas spre standardizare la nivel NATO

Ziua de vineri, 20 octombrie, a fost cu adevărat, de ţinută, reprezentativă pentru o unitatea de talia Spitalului Militar de Urgenţă ‘Dr. Constantin Papilian’ din Cluj – Napoca, comandant col. medic dr. Doina Băltaru.

Trei au fost lucrările primei părţi, de interes major prin tematica abordată, toate de actualitate. Şi voi începe cu Reforma sistemului medical militar, lucrare prezentată de col. medic dr. Adrian Eremia (Direcţia Medicală a Ministerului Apărării Naţionale), direcţie cu rol de sănătate publică în reţeaua ministerului de resort, dar şi responsabilă cu elaborarea politicilor şi strategiilor de asigurare medicală a forţelor luptătoare la pace sau război. Proiectele propuse pentru reforma sistemului medical sunt pe termen scurt şi ele vizează standardizarea tuturor structurilor spitaliceşti militare; implementarea unui sistem de achiziţii centralizate a bunurilor şi serviciilor de uz medical şi a evidenţei pe baza codurilor de bare; reorganizarea sistemului de învăţământ medico – militar în vederea asigurării tuturor categoriilor de personal de specialitate, dar mai ales în vederea îndeplinirii obiectivelor de medicină operaţională; reorganizarea reţelei de medicină preventivă pentru acordarea unui sprijin eficient de medicină preventivă pentru unităţile militare din ţară, respectiv pentru acţiunile militare care presupun constituirea temporară de colectivităţi militare; dezvoltarea capacităţilor de prelevare şi de conservare a sângelui; reorganizarea şi dezvoltarea activităţii de cercetare ştiinţifică medico – militară. Toate aceste obiective urmează să fie integrate prin elaborarea unei noi concepţii de asigurare medicală a armatei, pe timp de pace sau/şi război.

Nu în ultimul rând, sunt de interes şi obiectivele avute în vedere, printre care asigurarea adecvată a resursei umane la nivelul componentei operaţionale; standardizarea la nivel NATO a tuturor structurilor de asistenţă medicală; implicarea pe plan intern , în colaborare cu IGSU, în gestionarea situaţiilor speciale de urgenţă.

A doua intervenţie a fost a cpt. Robert Fry, forţele navale ale Statelor Unite, lucrarea D – sale, Medicina navală în era modernă, fiind o oglindă vie a sistemului medical militar în Statele Unite şi extensiunea firească peste hotare, un sistem bine pus la punct. Este vorba despre o reţea globală de 6. 2 miliarde de dolari, peste 63. 000 de angaţi în sistem, o activitate ce porneşte de la un credo aplicat de fiecare dată, Oricând/Oriunde. La baza succesului stau selecţia riguroasă, pregătirea teoretică şi practică, perfecţionările permanente, o infrastructură la standardele secolului XXI.

Emblema de Onoare a Medicinei Militare pentru prof. dr. Ioan Ştefan Florian

Pentru colaborarea cu sistemul medical militar, profesorului dr. Ioan Ştefan Florian i-a fost înmânată distincţia Emblema de Onoare a Medicinei Militare, semn de apreciere şi recunoaştere a meritelor ştiinţifice, a celor organizatorice…

Acordarea distincţiei a fost urmată de lucrarea Tratamentul chirurgical al rănilor de la cap – perspective istorice, privire generală asupra evoluţiei neurochirurgiei începând cu primele atestări din perioada neolitică!

De interes a fost şi este propunerea doamnei col medic dr. Doina Băltaru, de introducere a unui regim alimentar mediteranean, mod de alimentaţie ce trebuie dublat şi de o activitate fizică adecvată, pentru a corecta modificările care apar în sindromul metabolic, dar şi pentru a reduce riscul cardiovascular.

Lucrările conferinţei medicilor militari au punctul final astăzi, 21 octombrie, când vor fi puse în discuţie intervenţia în echipă în cazurile oncologice ale regiunii cervicale, activităţile de prevenţie şi educaţie ale medicului de unitate şi ale medicilor specialişti din spitalele militare, palnul de îngrijiri şi prevenirea infecţiilor asociate asistenţei medicale.

Demostene ŞOFRON

Articole din aceeasi categorie