A început epurarea levigatului de la Pata Rât

Staţia de osmoză inversă de la Pata Rât a fost pusă în funcţiune pentru a epura levigatul produs la depozitul de deşeuri din zonă. Procedura survine ca urmare a finalizării lucrărilor civile necesare asigurării procesului de epurare a levigatului. Astfel, prin finalizarea acestor lucrări s-a stopat în totalitate eliminarea levigatului în Pârâul Zăpodie. Consiliul Judeţean Cluj precizează că urmează ca, din primul bazin, cu o capacitate de cca. 500 de mc, levigatul să fie deversat în cel de-al doilea bazin de cca. 600 mc, prin intermediul a trei conducte de legătură, de unde va fi preluat, prin pompare, în rezervorul tampon.

În urma procesului de tratare a levigatului prin osmoză inversă rezultă atât permeatul, substanţă decontaminată şi devenită total inofensivă pentru mediu, care este evacuat în Pârâul Zăpodie, cât şi concentratul, care este stocat în rezervorul tampon din cadrul staţiei de tratare. În ultimă fază, din rezervorul tampon concentratul va fi colectat, transportat şi eliminat de către o firmă specializată, în conformitate cu contractul de servicii încheiat în acest sens.

În ceea ce priveşte activitatea staţiei de epurare cu o capacitate de 165 de mc/zi, aceasta va fi alimentată în primă fază cu ajutorul generatorului pe bază de motorină aflat în dotare, urmând ca, până la jumătatea lunii iunie, alimentarea staţiei să se realizeze cu energie din reţeaua electrică.
„Un aspect relevant referitor la eliminarea concentratului rezultat în urma procesului de epurare prin osmoză inversă a levigatului îl reprezintă faptul că, soluţia propusă iniţial, cea referitoare la injectarea acestuia în corpul depozitului, a fost abandonată ca urmare a refuzului Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj de a elibera avizul necesar. În acest context, Consiliul Judeţean Cluj a fost nevoit să încheie la începutul lunii mai, în urma unei licitaţii, un contract cu un operator privat – SC Demeco SRL Bacău – în vederea prestării serviciilor de colectare, transport şi eliminare a concentratului, cu respectarea tuturor legilor în vigoare”, anunţă Consiliul Judeţean Cluj.

C.P.

Articole din aceeasi categorie