A fost modificat Ghidul General al solicitantului pentru POR 2014-2020

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene a emis ordinul de modificare a Ghidului General al solicitantului pentru POR 2014-2020, care conţine condiţii generale pentru accesarea fondurilor în cadrul programului.

Principalele modificări prevăd:

* Actualizarea tipurilor de apel ce pot fi lansate, în conformitate cu tipurile de apel permise de sistemul electronic MYSMIS, respectiv apeluri de proiecte competitive cu termen limită de depunere sau apeluri necompetitive cu depunere continuă / la termen.

* Eliminarea unor documente obligatorii solicitate în cadrul etapei precontractuale, avand în vedere principiul contractării la faza de studiu de fezabilitate, existând imposibilitatea obţinerii respectivelor documente pentru proiectele la faza de studiu de fezabilitate (aviz / acord ISC, Aviz Natura 2000, Decizia finală emisă de autoritatea competentă privind evaluarea impactului asupra mediului). În cadrul contractului de finanțare este inclusă obligația beneficiarului de a obţine toate avizele / autorizaţiile / acreditările / licenţele / etc. necesare realizării activităţilor prevăzute în proiect, precum şi desfăşurării în condiţii legale a activităţii sale.

* Extinderea termenului din cadrul etapei precontractuale de 30 zile calendaristice în cazul în care este necesară actualizarea / emiterea Hotărârilor de Guvern (HG) pentru demonstrarea drepturilor reale aferente proprietății publice, respectiv pentru obținerea autorizației de construire. Aceste documente pot fi aduse inclusiv în cadrul etapei de contractare, dar nu mai târziu de 60 de zile calendaristice calculate de la data primirii notificării privind demararea etapei precontractuale. Solicitantul trebuie să demonstreze că au fost realizate demersurile necesare pentru emiterea / actualizarea respectivelor hotărâri cel târziu în termenul prevăzut în cadrul etapei precontractuale pentru transmiterea documentelor solicitate.

* Actualizarea formei de contract – Clauze generale si clauze specifice POR.

* Actualizarea Modelului A – Opisul cererii de finanțare în conformitate cu cele de mai sus.

Modificările se vor avea în vedere pentru apelurile care vor fi lansate în cadrul POR 2014-2020. Pentru apelurile lansate înainte de data publicării acestui ordin, modificările se aplică proiectelor pentru care nu a fost demarată etapa de contractare. Etapa respectivă se consideră demarată ulterior finalizării termenului de 30 de zile de transmitere a documentelor din cadrul etapei de precontractare. Ghidului General este publicat pe site-ul www.inforegio.ro. Restul condițiilor și prevederilor din Ghidul rămân neschimbate.

Articole din aceeasi categorie