Începerea implementării proiectului de reabilitare a clădirii vechi a spitalului orăşenesc Huedin

Comunicat de presă

Data 15.10.2018

Începerea implementării proiectului de reabilitare a clădirii vechi a spitalului orăşenesc Huedin

Primăria Oraşului Huedin demarează implementarea proiectului cu titlul „Reabilitare energetică clădirea veche a spitalului orăşenesc Huedin”, cod SMIS 115270. Beneficiarul finanţării nerambursabile este UAT Oraşul Huedin, beneficiarul final al investiţiei fiind spitalul oraşenesc Huedin.
Obiectivul general al proiectului este creşterea eficienţei energetice a Clădirii vechi a spitalului orăşenesc Huedin pentru reducerea consumului energetic şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale oferite de Spitalul orăşenesc Huedin.
Obiectivele specifice preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei sunt:
– îmbunataţirea izolaţiei termice a anvelopei clădirii, a şarpantelor şi învelitoarelor;
– introducerea, reabilitarea si modernizarea, instalaţiilor pentru prepararea, distribuţia şi utilizarea agentului termic pentru încalzire şi a apei calde menajere, precum şi achiziţionarea şi instalarea echipamentelor aferente;
– utilizarea surselor de energie regenerabilă, pentru asigurarea necesarului de energie a clădirii;
– implementarea sistemelor de management energetic având ca scop îmbunatăţirea eficienţei energetice şi monitorizarea consumurilor de energie;
– înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent şi incandescent cu corpuri de iluminat cu eficienţă energetică ridicată şi durată mare de viaţă;
– lucrări şi dotări conexe care asigură furnizarea corespunzatoare a serviciilor medicale;
– imbunătăţirea confortului utilizatorilor clădirii şi creşterea calităţii serviciilor medicale.
Valoarea totală a proiectului este de 10.434.389,52 lei, din care finanţarea nerambursabilă de 10.225.701,73 lei.
Data inceperii proiectului: 03.09.2018
Data finalizarii proiectului: 02.09.2020.

 

 

Articole din aceeasi categorie